Phù Ninh với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  • Cập nhật: 21/03/2019
  • Lượt xem: 6625 lượt xem

(Phù Ninh) - Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động (trong đó có trên 1.200 lao động có việc làm mới, xuất khẩu lao động trên 200 người).

(Phù Ninh) - Xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tăng thu nhập, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động (trong đó có trên 1.200 lao động có việc làm mới, xuất khẩu lao động trên 200 người).

Trên địa bàn huyện hiện có 02 cơ sở đào tạo nghề cho lao động: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và trường Cao đẳng Công thương tỉnh Phú Thọ. Từ năm 2012 đến nay đã đào tạo nghề cho hơn 1.800 lao động, trong đó lao động học nghề phi nông nghiệp chiếm 36%; tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 71%.

Để khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, khí hậu và nguồn lao động, huyện Phù Ninh từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất trên một đơn vị canh tác, tập trung vào các chương trình nông nghiệp trọng điểm, một số loại cây, con có lợi thế như: cây chè, cây bưởi, cây hồng, chăn nuôi lợn và gia cầm. Cơ cấu lao động cũng có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35%; ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 38%; các ngành dịch vụ khác chiếm 27%.

Huyện thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách thuận lợi, thu hút vốn đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có 01 khu công nghiệp Phù Ninh: được quy hoạch tại xã Vĩnh Phú; 03 cụm công nghiệp, gồm: Đồng Lạng, Tử Đà - An Đạo và Phú Gia.  Hàng năm, các doanh nghiệp đều tổ chức các đợt học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, thi tay nghề giỏi, thu hút trên 1.000 lượt lao động tham gia.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển theo hướng kinh tế thị trường, huyện luôn quan tâm gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống. Hiện nay, huyện có 6 làng nghề hoạt động khá hiệu quả. Một trong những hướng đi hiệu quả đó là kết hợp giữa phát triển làng nghề gắn với du lịch, trong đó nổi bật là làng nghề nón lá Gia Thanh; Tăng cường mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt chú trọng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường và của người lao động.

Bên cạnh các giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thì xuất khẩu lao động là một hướng đi hiệu quả bền vững. Trong những năm qua, Huyện đã quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác xuất khẩu lao động tại địa phương, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận thông tin, tham gia tư vấn việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động; Thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm - giảm nghèo của huyện, chất lượng nguồn lao động từng bước được cải thiện, đời sống gia đình có người đi xuất khẩu lao động được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, số lao động xuất khẩu là 263 người, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường các nước như: Malaixia, Đài Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n, Trung §«ng. Lao động đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập trung bình khá cao, khoảng trên 20 triệu đồng/tháng/lao động. Một số địa phương có số người tham gia xuát khẩu lao động nhiều như: Xã Liên Hoa, xã Tiên Du…

Trong những năm qua, mạng lưới các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn huyện luôn được củng cố, hoạt động ổn định. Kế hoạch đào tạo từng bước phù hợp và gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương, doanh nghiệp và yêu cầu xuất khẩu lao động. Trường Cao đẳng Công thương tập trung vào các nhóm ngành nghề chính như: Công nghệ kỹ thuật gồm nhóm nghề điện - điện tử, công nghệ thông tin; nhóm nghề cơ khí gồm công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại; sửa chữa, vận hành máy; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tập trung đào tạo đa ngành nghề, tập trung chủ yếu ở nhóm ngành nông, lâm nghiệp như: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, điện dân dụng, gò hàn, xây dựng, may công nghiệp, nhóm ngành chế biến...

Các cơ sở dạy nghề luôn quan tâm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Đến nay toàn huyện có 58 giáo viên dạy nghề, trong đó có 03 người có trình độ tiến sỹ chiếm 5%, 27 người có trình độ thạc sỹ chiếm 47%, 28 người có trình độ đại học chiếm 48%.

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt; tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hàng năm và từng giai đoạn dựa trên những đánh giá, khảo sát về thực trạng và nhu cầu nguồn lao động của từng địa phương. Từ đó đề ra các mục tiêu, hương hướng giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Chủ động huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy của các cơ sở đào tạo nghề với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng. Mạng lưới các cơ sở dạy nghề được củng cố và hoàn thiện.

Trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì được nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn có hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghề ở từng địa phương như: Mô hình trồng hoa tại xã Tiên Du, mô hình nuôi cá nước ngọt tại xã Tử Đà , mô hình nuôi rắn tại xã Trung Giáp, mô hình trồng cây cảnh tại xã Phú Lộc …Kết quả dạy nghề cho lao động nông thôn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng lao động nông thôn cũng như chất lượng nguồn nhân lực của huyện. Đa số học viên sau học nghề đã tự tạo việc làm và có thu nhập, học viên đã vận dụng được kiến thức, kỹ năng nghề vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình.

Trong thời gian tới, huyện xác định tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan chức năng trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Theo dõi tình hình biến động về số lượng và chất lượng lao động, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động gắn với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế để có kế hoạch đào tạo phù hợp, ưu tiên giải quyết việc làm tại chỗ; Đa dạng hoá hình thức đào tạo nghề, kết hợp dạy nghề với việc phát triển các làng nghề truyền thống để truyền nghề.

Kim Cúc

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com