PHÙ NINH: KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ VỪA LÀM, VỪA HỌC KHÓA VIII
  • Cập nhật: 31/03/2021
  • Lượt xem: 378 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng nay 31/3,2021, tại Trung tâm chính trị, Huyện ủy Phù Ninh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa VIII, năm học 2021 - 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Tường Thứ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo HU, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học và 76 học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa VIII, năm học 2021 - 2022.

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm, vừa học khóa VIII, năm học 2021 - 2022, có 76 học viên là cán bộ dự nguồn của xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn như: Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ngân hàng, Bảo hiểm xã hội...trong đó trên 97% học viên có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học và hầu hết đều là cán bộ trẻ. Trong khóa học, các học viên sẽ được tiếp cận, nghiên cứu, học tập 7 học phần, với 10 môn học theo chương trình quy định của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gồm: những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; Đường lối của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể ở cơ sở; tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội địa phương, nghiên cứu thực tế và các nội dung quan trọng khác…


          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tường Thứ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa VIII nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước; thông qua học tập, nghiên cứu giúp học viên chủ động áp dụng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế hoạt động của bản thân và cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để khóa học đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra, yêu cầu các học viên cần xác định rõ động cơ học tập, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân là học để làm việc, làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng kế hoạch chủ động, thời gian biểu hợp lý giữa việc học, việc cơ quan; tự giác rèn luyện và cầu thị trong học tập, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình của khóa học, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Chính trị huyện.
Một số hình ảnh:
Phú Cường- Đài truyền thanh huyện