Phù Ninh: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
  • Cập nhật: 19/11/2019
  • Lượt xem: 5592 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 19/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức tháng 11 năm 2019, hội nghị thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch của BTV Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn nhân sự đại hội chi đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện Phù Ninh, có đồng chí Nguyến Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Quang Hủy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy báo cáo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và đồng tình với Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025: Về thời gian đại hội: đối với Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, thời gian đại hội không quá 1,5 ngày, trong đó đại hội trì bị không quá ½ ngày; bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước 31/3/2020. Đối với những chi bộ được đảng ủy cơ sở chọn để chỉ đạo đại hội điểm, thời gian thực hiện xong trước tháng 02/2020. Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thời gian đại hội không quá 02 ngày, trong đó đại hội trù bị không quá ½ ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Đối với Đảng bộ xã được chọn để chỉ đạo đại hội điểm, thời gian thực hiện xong trong quý I năm 2020. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội giao các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện có thời gian tổ chức không quá 03 ngày, thời gian họp trù bị đại hội không quá ½ ngày, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 8/2020.
          Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã nghe báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của Thường trực huyện ủy giữa 2 kỳ hội nghị của BTV Huyện ủy và nghe UBND huyện báo cáo đề xuất phương án để giải quyết tồn tại về xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Tố Uyên nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019: tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, khẩn trương hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Quang Thái - Hà Linh