Huyện Phù Ninh: Tập huấn tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bình đẳng giới và công tác trẻ em năm 2019
  • Cập nhật: 21/11/2019
  • Lượt xem: 4861 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 21/11/2019, huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bình đẳng giới và công tác trẻ em năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí là cán bộ cộng tác viên xã hội, trưởng khu dân cư trên địa bàn toàn huyện đã về dự.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn một số nội dung cơ bản về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khuyến khích hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Tuyên truyền, phổ biến để người lao động thực hiện hợp đồng thuận lợi, tránh tình trạng bỏ hợp đồng hoặc không về nước sau khi hết hợp đồng; Tuyên truyền kiến thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực xã hội và gia đình; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; Tuyên truyền các vấn đề chung về trẻ em; triển khai nội dung của Luật trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em năm 2016, Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.


Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, Bình đẳng giới và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bình đẳng giới và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

 

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện