HỘI NGHỊ XÉT DUYỆT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
  • Cập nhật: 06/04/2021
  • Lượt xem: 791 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 6/4/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị xét duyệt khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, lãnh đạo một số phòng, cơ quan chuyên môn của UBND huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông qua danh sách sơ bộ đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 


Xác định việc quán triệt, học tập, thực hiện tốt các chuyên đề của cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân...nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Phù Ninh, đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị... Việc học và làm theo Bác nhận được sự hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc trong từng chi, Đảng bộ, trong mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy Phù Ninh kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, bình xét, đánh giá về những thành tích của các tập thể và cá nhân tiêu biểu được đề nghị khen thưởng trong triển khai, học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Khóa XIII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, các đại biểu dự hội nghị đã cơ bản nhất trí danh sách đề nghị khen thưởng , các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc sẽ được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Huyện ủy Phù Ninh tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2021.


 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện