HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN PHÙ NINH KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
  • Cập nhật: 26/02/2021
  • Lượt xem: 490 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 26.2.2021, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện và hướng dẫn công tác công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và công tác giới thiệu người ứng cử. Tới dự có lãnh đạo và cán bộ tổ chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giới thiệu người ứng cử; Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo các tổ chức thành viên.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu; phân bổ, số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử; hồ sơ ứng cử, thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời nghe hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và công tác giới thiệu người ứng cử. Theo đó, có 70 đại biểu thuộc 25 cơ quan, đơn vị có người được phân bổ, giới thiệu người ứng cử để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện. Trong đó đại biểu Cơ quan Đảng và Văn phòng Huyện ủy 12 người, Cơ quan chính quyền huyện là 10 người, Khối Kinh tế ở huyện là 2 người, Khối Văn hóa - Xã hội 2 người, Khối Nội chính 8 người, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là 10 người, Khối doanh nghiệp và cơ sở là 26 người. Chậm nhất 17h ngày 11/3/2021, biên bản giới thiệu và danh sách trích ngang của người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được gửi đến Ủy ban MTTQ huyện để tổng hợp, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


      Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến trao đổi, hỏi rõ thêm 1 số nội dung về việc tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử về người triệu tập, chủ trì, cơ cấu, thành phần đại biểu dự các hội nghị. Các ý kiến đã được Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp thu, trả lời và hướng dẫn cụ thể. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị có người được ứng cử tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiến độ, quy định

Một số hình ảnh:

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh