Hội LHPN Phù Ninh: Hoàn thành chỉ đạo đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 384 lượt xem

(Phù Ninh)-Đến hết ngày 27/02/2021, 100% Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu và nội dung theo kế hoạch đề ra.


Thường trực huyện ủy Phù Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội LHPN Thị trấn Phong Châu

Thực hiện kế hoạch của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Thông tri số 03-TT/HU ngày 30/9/2020 của Thường trực Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội LHPN huyện Phù Ninh chọn Hội LHPN thị trấn Phong Châu làm điểm chỉ đạo Đại hội của huyện. Đồng thời, chỉ đạo 100% các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc tổ chức Đại hội xong trong tháng 02/2021. Trong quá trình chỉ đạo Đại hội điểm  cấp cơ sở đã được chuẩn bị khá chu đáo, bài bản, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên. Từ rút kinh nghiệm đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Phù Ninh đã chỉ đạo 100% các đơn vị xây dựng lịch thời gian tiến hành duyệt và tổ chức đại hội đồng thời phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cán bộ Hội LHPN huyện trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tiến hành đại hội đảm bảo theo tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng nhằm  tôn vinh, động viên khuyến khích chị em phát huy vai trò trong công cuộc đổi mới đất nước, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Các báo cáo trình tại Đại hội được các đại biểu bàn bạc dân chủ và thống nhất cao. 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện phong trào và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra. 100% đại biểu nhất trí với các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được tiến hành đầy đủ, trình tự theo đúng hướng dẫn. Đến hết ngày 27/02/2021 có 19/19 đơn vị tổ chức xong Đại hội (riêng đơn vị huyện đội không tổ chức Đại hội do số lượng hội viên ít).

Kết quả bầu cử đảm bảo đủ 100% số lượng cơ cấu và đúng dự kiến. 100% các đồng chí cán bộ chủ chốt đều trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội đã bầu 235 Ủy viên ban chấp hành, trong đó có 62 Ủy viên Ban Thường vụ, 19 Chủ tịch, 18 Phó Chủ tịch Hội LHPN. 100% chủ tịch Hội phụ nữ xã, thị trấn, đơn vị trực thuộc vừa được bầu tham gia nhiệm kỳ mới có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;  Đảng ủy viên: 15 đồng chí chiếm 78,9% ; Đại biểu HĐND: 29 đồng chí chiếm 78,9%. Ban chấp hành Hội LHPN cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa 3 độ tuổi và nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt của Hội về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đoàn kết, nhiệt tình với công tác Hội, được hội viên tín nhiệm và cấp ủy chính quyền cơ sở tin tưởng.


Việc tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ huyện đảm bảo đúng nguyên tắc, đủ số lượng theo đúng cơ cấu được phân bổ. Các cơ sở đã bầu được 117 đại biểu chính thức đi dự Đại hội phụ nữ huyện và 18 đại biểu dự khuyết.


Thành công của Đại hội cấp cơ sở chính là sự kết tinh của phong trào phụ nữ 5 năm qua, cộng với sự đổi mới trong xây dựng chiến lược, phương pháp chỉ đạo, điều hành Đại hội; phát huy được vai trò tham gia của hội viên phụ nữ trong bàn bạc, thảo luận, xây dựng kế hoạch; lựa chọn, quyết định các vấn đề, các khâu đột phá và giải pháp sát với điều kiện thực tế của địa phương; nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ, thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới bền vững; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng nguồn quỹ Hội, xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.


Lãnh đạo huyện Phù Ninh và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội LHPN Thị trấn Phong Châu

Đại hội phụ nữ cơ sở huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với việc xây dựng báo cáo tại Đại hội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu hội LHPN huyện Phù Ninh dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tháng 3 năm 2021./. 

Một số hình ảnh:

 

Hoàng Thị Nhung- Hội LHPN huyện