Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 25/02/2021 09:41

(Phù Ninh)-Để tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, UBND huyện yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất,...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 Ngày 25/2/2021
Ban biên tập 25/02/2021 08:00

(Phù Ninh)- Tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay 25/4, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, từ 6h đến 18h ngày 24/2, đã ghi nhận thêm 9 ca...

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 Ngày 24/2/2021
Ban biên tập 24/02/2021 09:10

(Phù Ninh)-Bản tin 6h ngày 24/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hải Dương.Tính từ 6h đến 18h ngày 23/2, nước...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 23/02/2021
Ban biên tập 23/02/2021 09:29

(Phù Ninh)- Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, từ 18h ngày 22/02 đến 6h ngày 23/02, cả nước ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới, đều là ca ghi nhận trong nước...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 22/02/2021
Ban biên tập 22/02/2021 09:53

(Phù Ninh)- Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng 22/02, Việt Nam có 1.484 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số ca...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 21/02/2021
Ban biên tập 21/02/2021 12:07

(Phù Ninh)- Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng nay, 21/02, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Từ 6h đến 18h ngày 20/02, ghi nhận...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 20/02/2021
Ban biên tập 20/02/2021 12:10

(Phù Ninh)- Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, 20/02, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 6h đến 18h ngày 19/02, ghi nhận...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 19/02/2021
Ban biên tập 19/02/2021 10:23

(Phù Ninh)- Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 18/02 đến 6h ngày 19/02, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Ngày hôm qua 18/02, đã...

CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH DỊCH VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 18/02/2021
Ban biên tập 18/02/2021 09:37

(Phù Ninh)-Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, sáng nay 18/02, cả nước không ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, từ 6h đến 18h ngày 17/02, đã ghi nhận thêm 18...