PHÙ NINH: BAN CHỈ ĐẠO HỌP NGHE BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Hồng Nhung - Quang Thái - Anh Chiến (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 22/03/2023 14:47

(Phù Ninh)- Ngày 22/3/2023, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, phương...

Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II), đoạn qua xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 14/03/2023 13:59

(Phù Ninh)- Ngày 13/03/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 14/03/2023 về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án:...

PHÙ NINH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Hồng Nhung – Quang Thái- TTVH-TT-DL và TT 14/03/2023 10:43

(Phù Ninh)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, huyện Phù Ninh đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ...

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGHE MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 13/03/2023 15:34

(Phù Ninh) - Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2023, ngày 13/3/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị do đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND...

ĐỒNG CHÍ BÙI MINH CHÂU – UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH
Hồng Nhung - Quang Thái - Anh Chiến (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 09/03/2023 15:21

(Phù Ninh)- Ngày 09/3/2023, đồng chí Bùi Minh Châu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Phù...

ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG PHÚ THỌ ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN HUYỆN PHÙ NINH
Trường Sơn (Trung tâm VH -TT- DL và Truyền thông huyện) 08/03/2023 15:32

(Phù Ninh)- Ngày 08/3/2023, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 2023
Hà Linh (Trung tâm VH -TT- DL và Truyền thông huyện) 02/02/2023 17:00

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/2/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự...

Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh
Ban biên tập 09/01/2023 09:47

(Phù Ninh) - Ngày 09/01/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 02/TB - UBND công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Hồng Nhung – Quang Thái- TTVH-TT-DL và TT 05/01/2023 14:58

(Phù Ninh)- Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng...