KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B
Ban biên tập 06/12/2022 08:05

(Phù Ninh) - Ngày 06/12/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch: 182/KH - UBND về việc Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 02/12/2022 08:37

(Phù Ninh)- Ngày 1/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 237/TB-UBND Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và TT 28/11/2022 21:25

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 11 nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ...

KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại Bờ Đình, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 28/11/2022 10:54

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện phù Ninh ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây...

QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Tràng và bà Nguyễn Thị Tuyết (khu 2, thị trấn Phong Châu)
Ban Biên tập 09/11/2022 15:04

(Phù Ninh)- Ngày 09/11/2022,, UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 1958/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Tràng...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TT HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI XÃ PHÙ NINH
Trường Sơn - TTVH TTDL & TT 12/10/2022 16:25

(Phù Ninh)- Sáng ngày 12/10/2022, đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về...

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH PHÚ THỌ LẤY Ý KIẾN THAM GIA VÀO DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI)
Trường Sơn - TTVH TTDL & TT 05/10/2022 15:06

(Phù Ninh) - Sáng ngày 05/10/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thành Nam - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Phù Ninh về...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ban biên tập 26/09/2022 16:17

(Phù Ninh)- Ngày 26/9/2022, Văn phòng ĐKĐ&PTQĐ huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 990/TB-VPĐKĐĐ&PTQĐ thống báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Nham
Ban biên tập 06/09/2022 09:37

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 266 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Nham.