Điện lực Phù Ninh tri ân khách hàng sử dụng điện năm 2018
21/12/2018 00:00

Thiết thực chào mừng ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 21/12, ngày 13/12/2018, Tại xã Lệ Mỹ, Điện lực Phù Ninh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018 nhằm tri...

Phát triển làng nghề truyền thống ở Phù Ninh
20/11/2018 00:00

Xác định phát triển làng nghề truyền thống của địa phương là phát huy tối đa nội lực của nhân dân, nhằm tạo việc làm tại chỗ gắn với các phong tục tập quán, chuyển dịch cơ cấu kinh...

Thị trấn Phong Châu gặp mặt ngày doanh nhân
11/10/2018 00:00

Ngày 11/10, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2018).