THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ban biên tập 18/05/2023 09:35

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, nội dung chi tiết như sau:

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài
Ban biên tập 11/05/2023 09:06

(Phù Ninh) - Ngày 10/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh ra Thông báo: 923/TB-VPĐKĐĐ&PTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài, sau đây là nội...

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ban Biên tập 05/05/2023 17:15

(Phù Ninh)- Ngày 04/05/2023, Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất đã ban hành thông báo số 886/BC-VPĐKĐĐ Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY KIỂM TRA THỰC ĐỊA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN.
Hồng Nhung – Quang Thái-Trung tâm VHTTDL&TT 13/04/2023 21:15

(Phù Ninh)- Ngày 13/4/2023, đoàn công tác của Huyện ủy Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực...

QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Phù Ninh, huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 12/04/2023 16:00

(Phù Ninh)- Ngày 12/04/2023, UBND huyện Phù ninh ban hành Quyết định số: 538/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ...

PHÙ NINH ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Hồng Nhung – Quang Thái- TTVH-TT-DL và TT 14/03/2023 10:43

(Phù Ninh)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, huyện Phù Ninh đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ...

ĐỒNG CHÍ BÙI MINH CHÂU – UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH, TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH
Hồng Nhung - Quang Thái - Anh Chiến (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 09/03/2023 15:21

(Phù Ninh)- Ngày 09/3/2023, đồng chí Bùi Minh Châu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ làm việc tại huyện Phù...

ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG PHÚ THỌ ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN HUYỆN PHÙ NINH
Trường Sơn (Trung tâm VH -TT- DL và Truyền thông huyện) 08/03/2023 15:32

(Phù Ninh)- Ngày 08/3/2023, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện...

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2023
Ban biên tập 01/03/2023 08:38

(Phù Ninh) - Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 24/KH - UBND Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa...