về việc niêm yết công khai Quyết định công bố TTHC và triển khai thực hiện Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường
Ban biên tập 03/04/2020 10:15

(Phù Ninh)- Ngày 31/3/2020 Sở Tàin guyên môi trường tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 762/TNMT-VP về việc niêm yết công khai Quyết định công bố TTHC và triển khai thực hiện Quy...

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 03/04/2020 10:04

(Phù Ninh)- Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 676/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội...

Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấpxã tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 27/03/2020 15:12

( Phù Ninh)- Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 620/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấphuyện tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 27/03/2020 14:57

( Phù Ninh)- Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp
Ban biên tập 13/03/2020 10:25

(Phù Ninh)- ngày 03/3/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm...

Quyết định 445/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 11/03/2020 09:16

( Phù Ninh)- Ngày 6 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 445/ QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền ...

Quyết định 450/QĐ-UBND công bố danh mục hành chính thay thế lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 10/03/2020 10:49

(Phù Ninh)- Ngày 6 tháng 3 năm 2920, UBND tỉnh Thọ đã ban hành quyết định 450/QĐ-UBND công bố danh mục hành chính thay thế lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền tiếp nhận...

Công bố danh mục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh PHú Thọ
Ban biên tập 20/02/2020 15:53

(Phù Ninh)- Ngày 17/02/2020. chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 295/QĐ-UBND về việcCông bố danh mục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc...