Áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch.
Ban Biên tập 20/10/2021 17:06

(Phù Ninh)-Ngày 20/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1533/UBND-VP V/v áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch,...

THÔNG BÁO KHẨN
Ban Biên tập 18/10/2021 15:20

(Phù Ninh)- Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành thông báo khẩn

Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 15/10/2021 16:53

(Phù Ninh)- Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 2609/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông...

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2021
Ban Biên tập 14/10/2021 15:52

(Phù Ninh)-UBND huyện Phù Ninh thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021 như sau:

Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021
Ban Biên tập 14/10/2021 08:58

(Phù Ninh)- Ngày 13/10/2021 UBND huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non,...

Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 12/10/2021 11:04

(Phù Ninh)- Ngày 08/10/2021 Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa huyện Phù Ninh, Cổng TTĐT huyện xin thông...

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN HUYỆN PHÙ NINH TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO "GÓC LÀM VIỆC XANH; CƠ QUAN XANH - SẠCH - ĐẸP"
Phú Cường - Quang Thái - Đài Phù Ninh 10/10/2021 07:14

(Phù Ninh)-Với mục tiêu xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Các cấp công đoàn Khối Hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh đã phát...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 91 TẠI HUYỆN PHÙ NINH
Quang Thái (Đài TT) 04/10/2021 14:31

(Phù Ninh)- Ngày 04/10/2021, UBND huyện Phù Ninh phối hợp với trường chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 91 năm 2021 cho cán bộ, công...

Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020
Ban biên tập 02/10/2021 15:33

(Phù Ninh)- Ngày 24/9/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 246/BC-UBND Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020.