Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Ban biên tập 31/05/2023 07:45

(Phù Ninh) - Ngày 26/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 649/UBND-VHTT về việc Rà soát và đẩy mạnh triển khai Chuyển đổi số trên địa bàn huyện, sau đây là nội...

Về việc tập trung chỉ đạo, nâng cao các chỉ số chỉ đạo điều hành và cải cách TTHC theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Ban biên tập 22/05/2023 09:21

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 614/UBND-VP Về việc tập trung chỉ đạo, nâng cao các chỉ số chỉ đạo điều hành và cải cách TTHC theo Quyết định số...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Ban Biên tập 22/05/2023 08:44

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,...

Quyết định Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp (2023)
Ban biên tập 19/05/2023 10:58

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 732/QĐ - UBND Kiện toàn đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại,...

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
Ban biên tập 11/05/2023 09:50

(Phù Ninh) - Ngày 09/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 930/QĐ - UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền...

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài
Ban biên tập 11/05/2023 09:06

(Phù Ninh) - Ngày 10/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh ra Thông báo: 923/TB-VPĐKĐĐ&PTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài, sau đây là nội...

Kế hoạch Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Đầu tư kinh doanh hạ tầng sản xuất công nghiệp và dịch vụ Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo, xã Bình Phú
Ban biên tập 11/05/2023 08:59

(Phù Ninh) - Ngày 06/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch: 76/KH - UBND về Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện...

Kế hoạch triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thiện việc số hóa hộ tịch trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 11/05/2023 08:44

(Phù Ninh) - Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 73/KH - UBND về triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn...

THÔNG BÁO danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ban biên tập 05/05/2023 08:01

(Phù Ninh) - Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 526/UBND -KT &HT THÔNG BÁO danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết...