Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
Ban Biên tập 30/08/2021 09:20

(Phù Ninh)- Ngày 23.8, HĐND huyện Phù Ninh ban hành nghị quyết số 46/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách...

Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 30/08/2021 07:45

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số53/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch...

NGHỊ QUYẾT Về xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025
Ban Biên tập 27/08/2021 08:27

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

NGHỊ QUYẾT Về Đề án xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
Ban Biên tập 27/08/2021 08:19

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về Đề án xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025

NGHỊ QUYẾT Về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
Ban Biên tập 27/08/2021 07:36

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
Ban Biên tập 25/08/2021 17:00

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về Về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025 .

Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
Ban Biên tập 25/08/2021 17:00

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa...

HĐND huyện Phù Ninh: Hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 -2026
Kim Anh - HĐND huyện 25/08/2021 10:34

(Phù Ninh)- Ngày 25/8/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị toàn thể...

Kết quả kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Biên tập 20/08/2021 08:40

(Phù Ninh)- BBT cổng TTĐT huyện xin trân trọng giới thiệu đến độc giả và nhân dân kết quả kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026