LÃNH ĐẠO HUYỆN KIỂM TRA CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG SAU SÁP NHẬP TẠI XÃ BÌNH PHÚ
Quang Thái (Đài TT) 09/04/2021 14:08

(Phù Ninh)- Chiều ngày 08/4/2021, Đoàn công tác của UBND huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình...

207 câu Hỏi - đáp về Bầu cử
Ban biên tập 07/04/2021 10:16

(Phù Ninh)- Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Ninh, xin trân trọng giới thiệu “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ...

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ tiếp công dân của huyện trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ban biên tập 02/04/2021 16:32

)Phù Ninh)- Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 554/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ tiếp công dân của huyện trong thời gian diễn ra bầu cử...

QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Phong Châu
Ban biên tập 01/04/2021 14:16

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 547/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trị Quận
Ban biên tập 01/04/2021 14:10

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 545/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trung Giáp
Ban biên tập 01/04/2021 14:00

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 546/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Phú
Ban biên tập 01/04/2021 10:56

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 543/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Du
Ban biên tập 01/04/2021 10:53

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 542/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...

: QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phù Ninh
Ban biên tập 01/04/2021 10:51

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 541/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND...