Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 01/07/2021 09:34

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 02/QĐ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử đối với các ông, bà có tên...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 01/07/2021 09:04

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 06/QĐ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu đối với các ông có tên sau trúng...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 01/07/2021 08:57

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 05/QĐ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu ông: Nguyễn Hữu Nhật trúng cử...

Nghị quyết Về số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 01/07/2021 08:50

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 04/QĐ- HĐND về việc Quyết định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban Biên tập 01/07/2021 08:18

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 03/QĐ- HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban...

THỊ TRẤN PHONG CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ TRẤN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Trường Sơn (Đài TT Phù Ninh) 30/06/2021 21:11

(Phù Ninh)- Chiều ngày 30/6/2021, HĐND thị trấn Phong Châu tổ chức Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư...

HĐND xã Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XXIII nhiệm kỳ 2021-2026
Phạm Xuân Hay - Phú Mỹ 30/06/2021 15:57

(Phù Ninh)- Vừa qua, HĐND xã Phú Mỹ khóa XXIII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, để bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo...

Nghị quyết Về nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân năm 2021
Ban Biên tập 30/06/2021 14:01

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 09/QĐ- HĐND về việc Về nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ Hội...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 30/06/2021 13:58

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 08/QĐ- HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Toà án nhân dân...