NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN PHÙ NINH TRIỂN KHAI GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN THEO NGHỊ QUYẾT 11 CỦA CHÍNH PHỦ.
Hồng Nhung – Trường Sơn-TTVHTTDL&TT 29/04/2022 16:11

(Phù Ninh)- Ngày 29/4/2022 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Ninh tổ chức giải ngân các nguồn vốn vay thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về...

BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 27/4/2022
Ban biên tập 27/04/2022 18:53

(Phù Ninh)-Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh, Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù...

BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 26/4/2022
Ban biên tập 26/04/2022 16:13

(Phù Ninh)-Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh, Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù...

Phù Ninh: Hội nghị trực tuyến về làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid – 19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ Công tác triển khai Đề án 06.
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 26/04/2022 14:00

(Phù Ninh) - Sáng ngày 26/4/2022, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác...

BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 25/4/2022
Ban biên tập 25/04/2022 15:58

(Phù Ninh)-Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh, Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù...

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI
Phú Cường - TTVH TTDL & TT 25/04/2022 15:27

(Phù Ninh) - Sáng ngày 25/4/2022, đồng chí Trịnh Đức Lai, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã đi kiểm tra công tác triển khai, tổ chức tiêm mũi 1vắc xin phòng...

BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 24/4/2022
Ban biên tập 24/04/2022 19:11

(Phù Ninh)-Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh, Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù...

Phù Ninh: Triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 24/04/2022 11:22

(Phù Ninh )- Thực hiện kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, huyện Phù Ninh đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để triển khai công...

BẢN TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 NGÀY 23/4/2022
Ban biên tập 23/04/2022 16:25

(Phù Ninh)-Theo báo cáo của BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ và huyện Phù Ninh, Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và huyện Phù...