Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 16/06/2022 15:30

(Phù Ninh)- Ngày 02/06/2022, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi, phát triển...

Báo cáo kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022; phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2022.
Ban Biên tập 15/06/2022 16:52

(Phù Ninh)- Ngày 15/06/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành báo cáo số 144/BC-UBND Báo cáo kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực...

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHU VỰC HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC GIÁM SÁT TẠI UBND HUYỆN PHÙ NINH
Hồng Nhung – Trường Sơn- TTVHTTDL&TT 08/06/2022 07:26

(Phù Ninh)-Ngày 07/6/2022 Tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khu vực huyện Phù Ninh do bà Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND...

THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022.
Ban Biên tập 20/05/2022 11:00

(Phù Ninh)- Ngày 19/05/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 54/TB-VP Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022

Phù Ninh: Họp Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện Phù Ninh
Trần Ngọc Hoàn (Văn phòng Huyện ủy) 27/04/2022 20:00

(Phù Ninh)- Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên...

THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
Ban biên tập 22/04/2022 15:00

(Phù Ninh) - Ngày 20/4/2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 106/TB - HĐBT về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản,...

Đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại huyện Phù Ninh
Thanh Huyền- TTVHTTDL và TT 14/04/2022 13:00

(Phù Ninh)-Sáng ngày 14/4/2022, Đoàn công tác của văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh dạo,...

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022
Ban Biên tập 13/04/2022 09:27

(Phù Ninh)- Ngày 08/04/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 65/KH-UBND kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa...

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC THÁNG 03 NĂM 2022
Ban Biên tập 31/03/2022 16:07

(Phù Ninh)- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Ninh báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 03/2022