HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH THÁNG 7
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 07/07/2022 16:01

(Phù Ninh)- Sáng ngày 07/7/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban chủ tịch, phó chủ tịch tháng 7 năm 2022 nghe phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Nông nghiệp & Phát triển...

HỘI NÔNG DÂN XÃ TIÊN DU TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI; BIỂU DƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2022 VÀ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 29 NQ/HNDTW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Phú Cường - TTVH TTDL & TT 04/07/2022 14:21

(Phù Ninh) - Sáng ngày 4/7, Hội Nông dân xã Tiên Du tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025 (theo Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện)
Ban biên tập 30/06/2022 14:37

(Phù Ninh) - Ngày 29/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh ban hành Kết luận: 235-KL/HU Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025. Ban biên tập xin đăng tải...

Phù Ninh: Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 30/06/2022 08:04

(Phù Ninh)- Chiều ngày 29/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Đồng...

ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN HUYỆN PHÙ NINH HOÀN THÀNH THI ĐẤU GIẢI “CÂY VỢT TRẺ” TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
Anh Thư- TTVHTTDL&TT 26/06/2022 16:00

(Phù Ninh)-Giải Cây vợt trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6/2022 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Phù Ninh...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN KHẢO SÁT, THĂM QUAN, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TRÀ HOA VÀNG
Phú Cường (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông) 26/06/2022 09:02

(Phù Ninh)- Ngày 25/6, Đoàn Công tác của huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, thăm...

NGƯỜI DÂN XÃ PHÙ NINH TỰ NGUYỆN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Hồng Nhung,Trường Sơn, Quang Thái. Trung tâm VHTTDL&TT Phù Ninh 23/06/2022 16:52

(Phù Ninh)-Giữa thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Phù Ninh huyện Phù Ninh vẫn sẵn sàng tự nguyện phá dỡ công trình, cây cối để hiến đất làm đường....

Phù Ninh: Tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
Hương Thơm - Trạm Khuyến nông 22/06/2022 16:57

(Phù Ninh) - Ngày 21/6/2022, Trạm Khuyến nông huyện Phù Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, truy xuất...

BÍ THƯ HUYỆN UỶ NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ VÀ VIỆC LỰA CHỌN XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO; TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
Phú Cường -TTVHTTDL&TT 16/06/2022 15:21

(Phù Ninh)- Sáng ngày 16/6, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Tố Uyên chủ trì hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí và việc lựa chọn xây dựng xã đạt...