NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 16/09/2021 09:30

(Phù Ninh_- Ngày 26/08/2021 HĐND huyện huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết số 56/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm...

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THƯC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, GIA CỐ VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG ÂU CƠ (GIAI ĐOẠN II) TAI BẢO THANH
Trường Sơn- Đài TT huyện 11/09/2021 08:19

(Phù Ninh)-Ngày 10/9/2021, tại xã Bảo Thanh, Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyên Phù Ninh tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch thu hồi đất, GPMB dự án...

UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
Trường Sơn - Đài TT 03/06/2021 07:52

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/6/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng, UVBTV Huyện ủy –...

Tăng cường chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa Chiêm Xuân 2020-2021
Ban biên tập 07/04/2021 10:05

(Phù Ninh)-Hiện nay cây lúa đang ở giai đoạn sinh trưởng đứng cái - làm đòng, trên đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như: bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, sâu đục...

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn huyện
Ban biên tập 07/04/2021 09:44

(Phù Ninh)- Ngày 7/4/2012 Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 390/UBND-TNMT V/v tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai,...

Tăng cường chỉ đạo diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2021
Ban biên tập 05/01/2021 14:55

(Phù Ninh)-Để đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ Xuân 2021, UBND huyện yêu cầu UBND các xã thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện thực hiện một số nội dung sau:

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan trên diện rộng
Ban biên tập 26/10/2020 08:09

(Phù Ninh)- Ngày 23/10/2020, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành Văn bản số 1493/UBND-CN &TY về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHU VỰC PHÙ NINH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Trường Sơn - Hà Linh (ĐTT) 19/10/2020 18:09

(Phù Ninh)- Chiều ngày 19/10/2020, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Phù Ninh tiếp tục chương trình làm việc giám sát công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Linh (Đài TT) 19/10/2020 14:09

(Phù Ninh)- Sáng ngày 19/10/2020, UBND huyện Phù Ninh tổ chức cuộc họp để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe các phòng, đơn vị báo cáo một số nội dung. Đồng chí Lưu Quang...