UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
Trường Sơn - Đài TT 03/06/2021 07:52

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/6/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng, UVBTV Huyện ủy –...

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn huyện
Ban biên tập 07/04/2021 09:44

(Phù Ninh)- Ngày 7/4/2012 Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 390/UBND-TNMT V/v tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong công tác quản lý đất đai,...

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
11/03/2021 16:03

(Phù Ninh)- Ngày 11/3/2021, Hội đồng xử lý đấu giá QSDĐ huyện Phù Ninh vừa ban hành văn bản số 22/TB-HĐBC thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá...

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh
Ban biên tập 14/01/2021 16:27

(Phù Ninh)-UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau

Về việc thực hiện quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 25/12/2020 08:32

(Phù Ninh)- Ngày 24/12/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 1823/UBND-VP Về việc thực hiện quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên...

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất - Vị trí Bắp Bò, Khu 6 xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.
Ban biên tập 09/11/2020 04:00

(Phù Ninh)- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất , 13 ô đất tại vị trí (bắp bò) tại khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHU VỰC PHÙ NINH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Trường Sơn - Hà Linh (ĐTT) 19/10/2020 18:09

(Phù Ninh)- Chiều ngày 19/10/2020, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Phù Ninh tiếp tục chương trình làm việc giám sát công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Linh (Đài TT) 19/10/2020 14:09

(Phù Ninh)- Sáng ngày 19/10/2020, UBND huyện Phù Ninh tổ chức cuộc họp để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe các phòng, đơn vị báo cáo một số nội dung. Đồng chí Lưu Quang...

Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND Tỉnh Phú Thọ, giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại xã Bình Phú
Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện 14/10/2020 15:00

(Phù Ninh)-Ngày 14/10, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khu vực huyện Phù Ninh do ông Nguyễn Tường Thứ - TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có...