THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
Ban biên tập 22/04/2022 15:00

(Phù Ninh) - Ngày 20/4/2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 106/TB - HĐBT về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản,...

Thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 21/03/2022 17:29

(Phù Ninh)- Ngày 21/2.2022m UBND huyện Phù Ninh van hành văn bản số 337/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường...

PHÙ NINH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 21/03/2022 14:54

(Phù Ninh)- Sáng ngày 21/3/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe phòng Nội vụ báo cáo Đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử...

Phù Ninh: Hội nghị do Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì nghe các phòng chuyên môn báo cáo
Kim Ngân - TTVH TTDL & TT 09/03/2022 14:23

(Phù Ninh)- Sáng ngày 09/3/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị theo kế hoạch nghe các phòng chuyên môn báo cáo các nội dung. Đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện...

Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tư vấn rao bán đất nền thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 09/03/2022 08:56

(Phù Ninh)- Ngày 8/3/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 252/UBND-KT&HT về việc rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tư vấn rao bán đất nền thuộc...

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CẢNH BÁO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO
Điện lực Phù Ninh 24/02/2022 14:19

(PHÙ NINH)- ĐIỆN LỰC PHÙ NINH HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại (SVGH) tháng 01/2022 Dự báo tình hình SVGH tháng 02/2022
Ban Biên tập 08/02/2022 14:37

(Phù Ninh)-Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Phù Ninh Thông báo tình hình sinh vật gây hại (SVGH) tháng 01/2022 và Dự báo tình hình SVGH tháng 02/2022, như sau

Phù Ninh: Bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững
Kim Cúc- Ban Dân Vận Huyện ủy 26/01/2022 08:00

(Phù Ninh)-Xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản và lâu dài, trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền huyện đã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực...

Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 19/01/2022 10:47

(Phù Ninh)-Thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy...