Kết quả công tác Bồi thường nhà nước năm 2021
Ban Biên tập 09/11/2021 14:21

(Phù Ninh)- Ngày 09/11/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành báo cáo số 298/BC-UBND về Kết quả công tác Bồi thường nhà nước năm 2021

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ QUY HOẠCH TỈNH PHÚ THỌ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Phú Cường- Đài TT huyện 28/10/2021 14:20

(Phù Ninh)-Sáng ngày 28/10, Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo lập...

Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020
Ban biên tập 02/10/2021 15:33

(Phù Ninh)- Ngày 24/9/2021, UBND huyện ban hành văn bản số 246/BC-UBND Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Trạm Thản năm 2020.

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Phú Cường - Đài Truyền thanh huyện 17/09/2021 16:18

(Phù Ninh)- Sáng ngày 17/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Hoàng Hương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách...

HỘI NGHỊ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THƯC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, GIA CỐ VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG ÂU CƠ (GIAI ĐOẠN II) TAI BẢO THANH
Trường Sơn- Đài TT huyện 11/09/2021 08:19

(Phù Ninh)-Ngày 10/9/2021, tại xã Bảo Thanh, Hội đồng bồi thường Giải phóng mặt bằng (GPMB) huyên Phù Ninh tổ chức hội nghị thông báo kế hoạch thu hồi đất, GPMB dự án...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHAN TRỌNG TẤN LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH.
Hồng Nhung – Quang Thái- Đài TT 01/07/2021 09:42

(Phù Ninh)- Chiều ngày 30/6/2021, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phan Trọng Tấn – TUV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra thực địa và nghe báo...

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Phú Cường - Hà Linh - Đài Truyền thanh huyện 24/06/2021 14:36

(Phù Ninh)- Sáng ngày 24/6/2021, Ban thường vụ Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe và chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV,...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Ninh
Ban biên tập 11/06/2021 09:42

(Phù Ninh)- Ngày 11/6/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 101/TB-UBND thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù...

UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
Trường Sơn - Đài TT 03/06/2021 07:52

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/6/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng, UVBTV Huyện ủy –...