HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020, Nghị quyết 94-NQ/HU ngày 30/12/2021, Nghị quyết 95-NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh
Ban Biên tập 23/02/2022 07:58

(Phù Ninh)- Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020, Nghị quyết 94-NQ/HU ngày 30/12/2021, Nghị quyết 95-NQ/HU ngày 30/12/2021 của BTV Huyện ủy về phát triển vùng hồng...

ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN THANH HẢI KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÙ NINH
Quang Thái- Duy Chính- TTVHTTDL&TT 11/02/2022 15:34

(Phù Ninh)-Ngày 11.2.2022, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên BTV tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên và kiểm tra sản...

Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 19/01/2022 10:47

(Phù Ninh)-Thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ KIỂM TRA THỰC ĐỊA DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 06/01/2022 17:19

(Phù Ninh ) - Chiều ngày 6/1, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải đã có buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (Cụm công nghiệp...

Kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
Ban Biên tập 05/01/2022 15:57

(Phù Ninh)- Ngày 5/1/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 176/KH-UBND về kế hoạch Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn...

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ NINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Ban Biên tập 23/12/2021 10:33

(Phù Ninh)- Cổng TTĐT huyện Phù Ninh xin trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết số 89-NQ/HU ngày 07 tháng 12 năm 2021 của BTV Huyện ủy Phù Ninh Về phát triển giáo...

Quyết định một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022
Ban Biên tập 17/12/2021 10:35

(Phù Ninh)-Ngày 15/12/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022

THÔNG BÁO Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2).
Ban Biên tập 26/11/2021 14:20

(Phù Ninh)- Ngày 24/11/2021,UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau:

Quyết định Phê duyệt đề cương lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000
Ban Biên tập 11/11/2021 10:29

(Phù Ninh)- Ngày 11/11/2021, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành Quyết định số 2006/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt đề cương lập nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh...