HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC
  • Cập nhật: 17/03/2022
  • Lượt xem: 2689 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng nay 17.3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị Hội nghị Thống kê toàn quốc để tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố, các huyện, thành thị trong cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự điểm cầu tại huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Đức Lai, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đào Ngọc Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND huyện, lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Lâm Thao - Phù Ninh.


Thông tin thống kê đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn thông tin chính thống, có tính pháp lý, là cơ sở để đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. Trong những năm qua, Thống kê Việt Nam với nòng cốt là Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng nỗ lực, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai công tác thống kê, thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, công tác thống kê tập trung cũng như thống kê Bộ, ngành và địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống các văn bản pháp luật về thống kê được sửa đổi kịp thời, sát với điều kiện thực tế và được triển khai có hiệu quả. Minh chứng cho điều này chính là việc Luật Thống kê đã 3 lần được xây dựng và sửa đổi, các nghị định triển khai Luật Thống kê được ban hành ngay sau đó tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai các hoạt động thống kê được thông suốt. Trình độ, năng lực của người làm công tác thống kê ngày càng được nâng cao đáp ứng nghiệp vụ chuyên môn thống kê. Trên 95% công chức, viên chức công tác trong hệ thống thống kê có trình độ từ đại học trở lên.


          Thống kê nhà nước đã bảo đảm thông tin thường xuyên và đột xuất cho công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và chính quyền địa phương thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; các báo cáo chuyên đề; các kịch bản tăng trưởng kinh tế; kịch bản điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu. Số liệu thống kê đã được sử dụng thống nhất trong việc đánh giá, tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ở Trung ương và địa phương; số liệu thống kê cũng được sử dụng trong lập quy hoạch tổng thể quốc gia và từng địa phương; Thông tin thống kê kinh tế - xã hội được công bố và cung cấp đầy đủ theo lịch phổ biến thông tin thống kê đến đông đảo đối tượng sử dụng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chất lượng được nâng cao, qua đó tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong quá trình cung cấp và sử dụng thông tin thống kê,


Phú Cường- TTVHTTDL&TT