Việc tổ chức tập huấn; triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 20/10/2021
  • Lượt xem: 720 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 20/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1531/UBND-VP về việc tổ chức tập huấn; triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ, ngày 21/10/2021 huyện Phù Ninh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn huyện.

          Để đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn huyện đạt kết quả cao, an toàn, đúng quy định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

          1. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Thông báo đến các lực lượng hỗ trợ tiêm chủng đợt 13 tạm dừng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 21/10/2021, thời gian bắt đầu tổ chức tiêm vào 22/10/2021.

2. Về tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19

- Yêu cầu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung bố trí nhân lực thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm: 10 người/01 khu dân cư (Ưu tiên lấy cán bộ đoàn viên thanh niên..).

- Trung tâm Y tế cử cán bộ tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo đúng quy định. Thời gian: bắt đầu từ 7h00’, ngày 21/10/2021 (thứ Năm). Địa điểm tổ chức tập huấn: tại Hội trường UBND các xã, thị trấn (UBND các xã, thị trấn thông báo cho 10 người/01 khu dân cư đến tập huấn đúng giờ).

3. Về tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19

3.1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tổ chức triển khai lực lượng, phân công cụ thể nhiệm vụ cho lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động 100% lực lượng công an, quân sự và các lực lượng khác tại địa phương tham gia hỗ trợ để hướng dẫn, phân luồng… trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19.

- Nghiên cứu các phương án đảm bảo khoa học cho việc lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19, đảm bảo giãn cách tránh tập trung đông người trong một thời điểm (chia khung giờ, khu dân cư, ….). Thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, thị trấn được biết và thực hiện.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai, tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn quản lý.

3.2. Trung tâm Y tế huyện:

- Chủ trì, phối hợp, chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện đảm bảo an toàn, đúng quy định.

- Cử 5 cán bộ Trung tâm Y tế/01 xã hỗ trợ, tập huấn về quy trình lấy mẫu và thực hiện làm xét nghiệm test nhanh Covid-19.

- Có trách nhiệm chuyển vật tư, sinh phẩm về các xã, thị trấn để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19.

- Tổng hợp cáo cáo kết quả lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên toàn huyện về Ban Chỉ đạo, UBND huyện.

3.3. Phòng Y tế: Phối hợp Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19 trên địa bàn toàn huyện.

Thời gian bắt đầu lấy mẫu:  Từ 7h30’ ngày 21/10/2021 (thứ Năm).

Địa điểm: tại nhà Văn hóa các khu dân cư.

- Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bám sát cơ sở theo đơn vị phân công phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh Covid-19, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

Văn bản đính kèm  signed-signed-20.10. 2021 cv tap huan trien khai lay mau xn 1.pdf

 

Ban Biên tập