V/v thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy
  • Cập nhật: 09/06/2022
  • Lượt xem: 3708 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 08/6/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 716/UBND-CAH v/v thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy. Cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 24/12/2021 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma tuý, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý và Kế hoạch số 982/KH-CAT-PC04, ngày 29/05/2022 của Công an tỉnh Phú Thọ về thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, UBND huyện Phù Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

. Công an huyện:

Tăng cường nắm tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng hoạt động phạm tội về ma tuý.

          Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy. Tổ chức ký cam kết phòng, chống ma tuý trong các khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, trường học.

          Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức test nhanh ma tuý, xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ theo Nghị định 116/CP và Nghị định 120/CP của Chính Phủ đối với người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý.

2. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, phòng Tư pháp:

Phối hợp với Công an huyện trong công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý.

 3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông:

Phối hợp các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng các chuyên mục, phóng sự, tin, bài về phòng, chống ma túy; tăng tần suất, thời lượng phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi, tạo phong trào sâu rộng hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy".

4. Trung tâm Y tế huyện:

Xác định tình trạng nghiện đối với số đối tượng được cơ quan Công an triệu tập đề nghị xác định tình trạng nghiện theo quy định; hỗ trợ que thử ma tuý tổng hợp DRUG OF ABUSE TEST (loại 04 chất gây nghiện) cho Công an huyện phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma tuý.

 5. UBND các xã, thị trấn:

 Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ quản lý giáo dục đối tượng tại xã, thị trấn theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP, ngày 24/12/2021 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết văn bản: signed-signed-thang hanh dong phong chong ma tuy docx.pdf

Ban biên tập