V/v niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 12909 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 11/06/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 718/UBND-VP V/v niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã

Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-UBND, ngày 5/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Chi tiết tài liệu đính kèm signed-cv niem yet cong khai_11-06-2020.pdf

Ban biên tập