UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030
  • Cập nhật: 03/06/2021
  • Lượt xem: 5561 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 02/6/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng, UVBTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hán Trung Kết, UVBTV Huyện ủy – Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí Lãnh đạo trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội thảo các đại biểu đã nghe Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Đông báo cáo dự thảo quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh giai đoạn 2021- 2030. Theo thống kê tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện Phù Ninh là 15.736,97 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 11.949,96 ha chiếm 75,94%; đất phi nông nghiệp là 3.729,98 ha chiếm 23,70%; đất chưa sử dụng là 57,03 ha, chiếm 0,36%. Phần lớn đất của huyện Phù Ninh nằm trên địa hình đồi núi thấp, chủ yếu là đất mùn trên đá sỏi, đất sét pha cát lẫn sỏi ở vùng dốc tụ và đất phù sa. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giảm còn 3.628,18 ha, trong đó phân bổ tập trung ở các xã là xã Bình Phú (305,42 ha), xã Trung Giáp (302,68 ha), xã Tiến Phú (333,93 ha),…Đất lâm nghiệp là 2.251,61 ha, phân bổ trên địa bàn các xã là Liên Hoa (268,16 ha), xã Trạm Thản (427,51 ha), xã Lệ Mỹ (215,55 ha), xã Trung Giáp (254,71 ha). Đất phát triển công nghiệp là 549,13 ha, tập trung trên địa bàn các xã là Phú Mỹ (300,00 ha), xã Bình Phú (176,81 ha), xã Phú Nham (40,80 ha), xã Phù Ninh (24,87 ha), xã Phú Lộc (1,88 ha), xã Gia Thanh (1,50 ha). Đất Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) là 180,21 ha, tập trung trên địa bàn thị trấn Phong Châu (154,18 ha), xã An Đạo (9,00 ha), xã Phù Ninh (13,03 ha), xã Tiên Du (4,00 ha). Đất Khu đô thị - thương mại -dịch vụ là 404,46 ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn thị trấn Phong Châu (184,87 ha), xã An Đạo (24,31 ha), xã Phù Ninh (44,40 ha), xã Phú Lộc (12,52 ha), Hạ Giáp (18,78 ha). Đất thương mại dịch vụ là 224,25 ha, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Hạ Giáp (18,78 ha), xã Phù Ninh (31,37 ha), thị trấn Phong Châu (30,69 ha). Đất ở, làng nghề, sản xuất  phi nông nghiệp nông thôn là 1.317,83 ha, phân bổ chủ yếu trên địa bàn các xã là Phù Ninh (137,96 ha), thị trấn Phong Châu (102,79 ha), xã Bình Phú (165,15 ha). Đất Khu dân cư nông thôn là 997,10 ha, phân bổ chủ yếu trên địa bàn các xã là Phù Ninh (117,01 ha), xã Phú Lộc (87,38 ha), xã Bình Phú (156,79 ha)…

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia các ý kiến đóng góp một số nội dung như: chức năng sử dụng đất của mỗi khu vực; kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở quy hoạch đất Quốc phòng-  an ninh, đất đô thị, đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất trang trại... Đặc biệt lưu ý tới hiện trạng môi trường, hiện trạng giao thông để quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm tạo thành bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở Kế hoạch và hướng dẫn của huyện tổ chức thực hiện việc khảo sát, điều tra thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, tư liệu, số liệu về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, hiện trạng sử dụng đất đối với các công trình của địa phương quản lý. Dự tính nhu cầu sử dụng đất của địa phương cho các mục đích từ thời kỳ 2021 – 2030. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung của Kế hoạch dự thảo, tiến hành rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các đơn vị phải sát thực tế, có tính khả thi cao, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng và của huyện nói chung; đối với các phòng, ban có liên quan của UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, triển khai, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan, các xã,  thị trấn để thực hiện đảm bảo yêu cầu quy hoạch chung của huyện. Đồng thời thực hiện đúng các quy trình, tiến độ báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên môi trường.

Một số hình ảnh:


Trường Sơn - Đài TT