Tuyên truyền, phát động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  • Cập nhật: 30/09/2020
  • Lượt xem: 1847 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 30/09/2020 UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1320/UBND-TT&BVTV về tuyên truyền, phát động thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm tạo phong trào tham gia hưởng ứng, duy trì việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào bể chứa hoặc tập kết tại nơi quy định, phục vụ công tác vận chuyển, xử lý theo quy trình bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

- Đối với 02 xã được hỗ trợ xây dựng bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng gồm: Tiên Phú và Gia Thanh. Phối hợp với Chi cục TT & BVTV tỉnh, Trạm TT & BVTV huyện Phù Ninh tổ chức tiếp nhận và lắp đặt các bể chứa đúng quy định; xây dựng kế hoạch thu gom, bảo quản các bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV được hỗ trợ trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; kỹ thuật thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cho người dân để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong xã.

- Đối với các xã, thị trấn còn lại: Chỉ đạo lựa chọn, quy định địa điểm xây dựng bể chứa bao bì thuốc BVTV; cân đối nguồn ngân sách địa phương, huy động, lồng ghép, kết hợp các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng bể chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Chỉ đạo Tổ khuyến nông cơ sở, Hợp tác xã DVNN tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thực hiện thu gom bao bì vào bể chứa theo quy định, không vứt bừa bãi gây phát tán tàn dư thuốc BVTV ra môi trường.

- Chỉ đạo đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý bể chứa, khu vực lưu chứa của xã, thị trấn thực hiện đúng các nội dung theo quy định.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV; tổ chức kiểm tra, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Kết hợp công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của Nhà nước về sản xuất, buôn bán kinh doanh thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thường xuyên kiểm tra việc thu gom bao bì thuốc BVTV đối với tổ chức, cá nhân sau sử dụng trên địa bàn huyện; thực hiện quản lý hoạt động chuyển giao, hướng dẫn vận chuyển, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng của các xã, thị trấn theo đúng quy trình. Tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn các xã, thị trấn theo định kỳ.

4. Các Trạm: TT & Bảo vệ thực vật, Khuyến nông huyện

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân các xã, thị trấn thực hiện thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình canh tác khoa học; kỹ thuật nhận biết các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên cây trồng, thời điểm phòng trừ, cách phòng trừ; lựa chọn loại thuốc phòng trừ phù hợp và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tác 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng cách) đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần giảm thiểu số lượng bao bì thuốc BVTV sau sử dụng ra môi trường.

5. Đài Truyền thanh

Tăng cường thời lượng phát sóng các tin bài tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong cộng đồng xã hội, hạn chế tác động ô nhiễm môi trường của việc sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát động phong trào toàn thể đoàn viên, hội viên thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa, không để lẫn vỏ bao bì thuốc BVTV đã sử dụng với rác thải sinh hoạt, không tự ý đốt hoặc chôn lấp vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ban biên tập