Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 13 năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 20/10/2021
  • Lượt xem: 516 lượt xem

(Phù Ninh)- Để phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng và đẩy nhanh tiêm chủng để đảm bảo phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn, huyện Phù Ninh tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 13 năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Huy động tối đa các lực lượng bao gồm: Các cơ sở y tế công lập, y tế tư nhân và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng công an, quân đội, giáo viên, khu dân cư..., tham gia chiến dịch tiêm chủng.

- Tăng tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin Covid 19 cho người từ 18 tuổi trở lên để phòng chống dịch.

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.        

2. Đối tượng, phạm vi, hình thức, thời gian, địa điểm triển khai 

  - Đối tượng: Tiêm mũi 1 cho 45.000 đối tượng trên địa bàn huyện Phù Ninh thuộc các nhóm theo Nghị quyết 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 3117/KH-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian:  Dự kiến trong 03 ngày (Từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021)

- Phạm vi triển khai: 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi xã/thị trấn tổ chức 02 điểm tiêm tại 2 trường (trường tiểu học và trường THCS).

- Hình thức triển khai: Tổ chức tiêm chủng chiến dịch

- Địa điểm triển khai: Tổ chức 34 điểm tiêm chủng lưu động tại 34 trường Tiều học và THCS các xã, thị trấn.

Chi tiết kế  hoạch  kh tiem chien dich dot 13.pdf

Ban Biên tập