Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2 năm 2020
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 12981 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Văn bản số 368/TTLĐNN-TCLĐ ngày 26/5/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh Và Xã hội về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2/2020 và công văn số 1024/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 08/6/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Phù Ninh thông báo văn bản "“Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan - Đợt 2/2020” như sau:

Ban biên tập