Sử dụng Tài liệu Hỏi - Đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức Ngày pháp luật năm 2021
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 317 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 18/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1484/UBND-TP V/v sử dụng Tài liệu Hỏi - Đáp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức Ngày pháp luật năm 2021

Ban Biên tập