QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Phù Ninh, huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 12/04/2023
  • Lượt xem: 2708 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 12/04/2023, UBND huyện Phù ninh ban hành Quyết định số: 538/QĐ-UBND Về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Phù Ninh, huyện Phù Ninh,

Ban Biên tập