PHÙ NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
  • Cập nhật: 09/01/2020
  • Lượt xem: 5472 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 9/1/2020, UBND huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nông nghiệp năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, chủ nhiệm các hợp tác xã trên địa bàn huyện.Trong năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện  đạt 27.663,9 tấn, đạt 96,0% so với cùng kỳ, bằng 99,7% so với kế hoạch, thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng, toàn huyện đã trồng được 30.650 cây phân tán, thực hiện chương trình trồng rừng sau khai thác đã trồng được 86,6ha, đạt 104% so với kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện có tổng đàn trâu 3.320 con, bằng 94,0% so với cùng kỳ, bằng 92.2% so với kế hoạch; đàn lợn 79.401 con, bằng 91,3% so với cùng kỳ, bằng 88,2% so với kế hoạch; tổng đàn gia cầm là 1.287 con, bằng 102% so với cùng kỳ, bằng 140% so với kế hoạch. Năm 2019, Dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 14 xã trên địa bàn. Sau nhiều nỗ lực của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và các hộ chăn nuôi, tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Phù Ninh đã từng bước được khống chế. Trong năm qua, công tác khuyến nông cũng đã được thực hiện tích cực, tăng cường tuyên truyền gieo cấy và chăm sóc cây lúa, cây hoa mùa vụ chiêm xuân theo kế hoạch và khung lịch thời vụ, hướng dẫn bà con nông dân diệt chuột có hiệu quả, chủ động chăm sóc, phòng chống ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi khi có các đợt rét đậm, rét hại. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh là 2.356,15 ha, trong đó phòng trừ là 927,73 ha. Kết quả phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, bảo vệ an toàn cho sản xuất. Trạm khuyến nông huyện đã thực hiện dự án liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm ớt trên đất bạch đàn chồi với quy mô 3 ha tại xã Phú Mỹ, Trung Giáp. Phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ xây dựng 1 mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về giống ngô CP 311 với quy mô 0,5 ha tại xã Phú Mỹ và mô hình trồng cây đỗ xanh xen cây ăn quả tại xã Liên Hoa; phối hợp với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xây dựng mô hình ngô lai GT 722 với quy mô 2ha tại xã Tiên Du và xã Phù Ninh. Ngành nông nghiệp huyện cũng đã tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.


          Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Phù Ninh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để người dân nắm bắt về lịch thời vụ, cơ cấu giống, giải pháp kỹ thuật và tình hình diễn biến thời tiết; Chú trọng xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

 

Quang Thái - Hà Linh (Đài TT Phù Ninh)