PHÙ NINH: TIỂU BAN VĂN KIỆN HỌP THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ, BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
  • Cập nhật: 17/06/2020
  • Lượt xem: 5553 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 17.6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức họp thông qua dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn, Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban văn kiện đã thông qua dự thảo lần 3 các báo cáo. Trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban văn kiện  đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và bám sát tình hình thực tế về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ.


Sau khi tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhất trí với kết cấu, nội dung, đánh giá trong báo cáo và thống nhất với nội dung chủ đề của đại hội, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện phần đánh giá về những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, quan điểm là cần đánh giá cụ thể, không đánh giá chung chung với những vấn đề về quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, quản lý điều hành ngân sách...; Trong xây dựng các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 cần căn cứ vào tình hình thực tế, tiềm năng thế mạnh của địa phương để vừa mang tính cụ thể vừa có tính phấn đấu, tránh chung chung, các giải pháp thực hiện cần có lộ trình cụ thể, hợp lý và khoa học.

Một số hình ảnh:


 

Phú Cường - Đài Truyền thanh huyện