PHÙ NINH TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • Cập nhật: 30/07/2020
  • Lượt xem: 12216 lượt xem

(Phù Ninh)- Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, chương trình đã được triển khai tích cực, kết quả đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, bộ mặt nông thôn ở Phù Ninh ngày càng khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Phát huy lợi thế tiềm năng sẵn có, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh đã huy động các nguồn lực để về đích 19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM. Tổng vốn huy động đầu tư xã hội đạt 46,7 tỷ đồng. Trong 5 năm nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 2,5 ha đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng và mở rộng đường GTNT đã tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế – xã hội và đi lại của nhân dân. Từ đó, bộ mặt nông thôn đã có những đổi thay đáng kể, 97% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 100%  hộ được dùng điện lưới, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%. Xã Phú Nham được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017 về đích trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Cụ Nguyễn Chí Thịnh - Người dân khu 6 xã Phú Nham, huyện Phù Ninh phấn khởi chia sẻ:“Chúng tôi phấn khởi lắm, thấy quê hương ngày càng đổi mới, cuộc sống của chúng tôi được nâng cao. Người dân tin và đi theo Đảng, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới phong trào nào chúng tôi cũng tích cực tham gia, không có khiếu kiện gì cả”. Ông Nguyễn Thanh Hồng – Chủ tịch UBND xã Phú Nham, huyện Phù Ninh cho biết: “Trong thời gian qua xã Phú Nham đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.Xây dựng nông thôn mới ở xã Phú Nham.

Việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được các địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm. Huyện đã huy động trên 832 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, huyện đã có hàng ngàn hộ dân hiến đất với hơn 150.000m2 và hơn 8.200 ngày công lao động. Nhờ vậy, hệ thống giao thông đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn  đạt 72,5% so với mục tiêu NQ  65-70%, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 14,1%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.  Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, huyện đã tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.  Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn đều có đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa dựa vào lợi thế. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả và được nhân rộng, điển hình như: Mô hình chè Chùa Tà, hồng không hạt Gia Thanh, cá thính Tử Đà... Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã bước đầu phát huy hiệu quả, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%, góp phần thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh khẳng định: “Trong nhiệm kỳ qua huyện Phù Ninh đã huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, 100% các trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, 100% các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và đặc biệt 13 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới”.


Đồng chí Nguyễn THanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Phù Ninh tham quan mô hình trồng bưởi Diễn tại xã Gia Thanh.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới,  Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới, huyện Phù Ninh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh các đoàn thể chính trị xã hội, sức mạnh đoàn kết toàn dân. Huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.


Một số hình ảnh:


 

Hồng Nhung - Quang Thái (Đài TT)