PHÙ NINH: THI ĐUA YÊU NƯỚC GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
  • Cập nhật: 12/11/2020
  • Lượt xem: 1841 lượt xem

(Phù Ninh)- Năm năm qua, phong trào” Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được phát động và triển khai thành phong trào thi đua rộng khắp tới toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, bộ mặt nông thôn ở Phù Ninh ngày càng khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.


Lãnh đạo tỉnh và huyện Phù Ninh thăm mô hình trồng bưởi tại xã Gia Thanh

Với xuất phát là một xã thuần nông, xã Tiên Phú luôn xác định tập trung xây dựng nông thôn mới là tiền đề, là động lực để xã phát triển nhanh và bền vững. Tên Phú đã tập trung huy động mọi nguồn lực, chủ động bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Tích cực vận động nhân dân hiến đất để tập trung đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn. Nhiều công trình dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, có ý nghĩa lan tỏa, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tổng nguồn vốn huy động 70,7 tỷ đồng, trong đó huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước 63,18 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn của các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp 7,52 tỷ đồng. Ông: Phan Trọng Đại – Chủ tịch UBND xã Tiên Phú, cho biết: “ Cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Tiên Phú được đầu tư , đặc biệt có sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm. Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn đạt 80%. Địa phương huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đạt được kết quả rất tích cực đã đạt 19/19 tiêu chí, xã về đích nông thôn mới trong năm 2019”


Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Phù Ninh tặng hoa chúc mừng xã Trị Quận đạt nông thôn mới

Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã đạt nông thôn mới, ,5 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới góp phần  phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội , toàn huyện đã huy động gần 900 tỷ đồng cho xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, huyện đã có hàng ngàn hộ dân hiến đất với gần 200.000m2 và hơn hơn 9.000 ngày công lao động. Nhờ vậy, hệ thống giao thông đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cứng hóa giao thông nông thôn  đạt 72,5% , tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 14,1%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%.  Bên cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, huyện đã tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.  Đến nay, hầu hết các xã trên địa bàn đều có đề án phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa dựa vào lợi thế. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả và được nhân rộng, điển hình như: Mô hình chè Chùa Tà, hồng không hạt Gia Thanh, cá thính Tử Đà...Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã bước đầu phát huy hiệu quả, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%, góp phần thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, đời sống nhân dân được nâng lên. Cụ : Nguyễn Chí Thịnh  - Người dân khu 6 xã Phú Nham, huyện Phù Ninh phấn khởi chia sẻ:“ Chúng tôi phấn khởi lắm, thấy quê hương ngày càng đổi mới, cuộc sống của chúng tôi được nâng cao. Người dân tin và đi theo Đảng, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và các  phong trào nào chúng tôi thi đua khác”


Cơ sở hạ tầng được đầu tư tại xã Tiên Phú

Cũng từ phong trào thi  xây dựng nông thôn mới nói riêng và các phong trào thi đua khác đã và đang là động lực đưa phong trào thi đua của huyện phát triển rộng khắp các tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân tạo động lực mạnh mẽ xây dựng huyện Phù Ninh ngày càng giàu đẹp.

Anh Thư- Hồng Nhung – Quang Thái- Đài TT