Phù Ninh: Tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Cập nhật: 22/06/2022
  • Lượt xem: 451 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 21/6/2022, Trạm Khuyến nông huyện Phù Ninh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, kỹ năng tiếp thị và bán hàng trên trang thương mại điện tử cho hơn 60 là đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở và một số đơn vị sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0 như hiện nay,   chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu mà còn tác động sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình tập huấn, giảng viên đã trao đổi chia sẻ cùng các học viên về nội dung: nhận thức về chuyển đổi số; một số thuật ngữ trong chuyển đổi số; lợi ích của chuyển đổi số trong nông nghiệp; chuyển đổi số để làm gì và làm gì để chuyển đổi số; ai sẽ là người chuyển đổi số, ai là người quản lý hoạt động chuyển đổi số; để chuyển đổi số thì nên bắt đầu từ đâu trong bối cảnh của chúng ta; kỹ năng bán hàng trên trang thương mại điện tử; kỹ năng tiếp thị trực tuyến và khuyến nông số.

Kiến thức từ lớp tập huấn sẽ là những tiền đề khởi đầu giúp học viên hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng về chuyển đổi số, kinh tế số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trong lĩnh vực nông nghiệp, khuyến nông của huyện Phù Ninh nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chúng. Lớp tập huấn góp phần thay đổi tư duy áp dụng công nghệ tiên tiến trong chuỗi sản xuất hàng hóa tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong giai đoạn công nghệ chuyển đổi số 4.0, giúp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp huyện, nhân viên khuyến nông cơ sở và các đơn vị sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp có thể áp dụng vào thực tế và thấy rõ được giá trị của công nghệ trong chuyển đổi số nông nghiệp.


Hương Thơm - Trạm Khuyến nông