PHÙ NINH: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
  • Cập nhật: 04/06/2020
  • Lượt xem: 9527 lượt xem

(Phù ninh)-Sáng nay 4.6.2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, BTV Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai phương hướng xây dựng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí PCT UBND huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy và trưởng 1 số phòng ban, cơ quan của UBND huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Phù Ninh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến hết ngày 28.5.2020, 38 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, 21 chi, đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và là 1 trong 3 địa phương hoàn thành sớm nhất, trong đó có 2 đại hội tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư ngay tại đại hội. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội, thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Nhìn chung, quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. 100% đại biểu dự đại hội đều đảm bảo tư cách đại biểu dự đại hội, 100% đại hội các chi, đảng bộ bầu đủ số lượng ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đều được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Riêng đối với đảng bộ khối xã, thị trấn, một số đảng bộ có tỷ lệ cấp uỷ nữ cao như: Thị trấn Phong Châu, Trung Giáp, Lệ Mỹ, Phú Lộc; tuổi trẻ dưới 35 có 46 đồng chí chiếm 18,1%; tuổi từ 36 – 50 có 158 đồng chí chiếm 62,2%; trên 50 tuổi có 50 đồng chí chiếm 19,7%; những đơn vị có tỷ lệ tuổi trẻ cao như: xã Phú Lộc, Lệ Mỹ, Phú Nham; tỷ lệ thấp như Phú Mỹ, Bảo Thanh, Thị trấn Phong Châu.


      Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận Hội nghị

    Sau khi thảo luận, thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy cần chỉ đạo các chi, đảng bộ mà mình phụ trách triển khai thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, đơn vị thành chương trình, kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội; Chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá đã xác định; Về phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất xây dựng phương án nhân sự khóa mới phải gồm các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có năng lực, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Phú Cường- Đài truyền thanh huyện