PHÙ NINH: ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
  • Cập nhật: 31/07/2020
  • Lượt xem: 7328 lượt xem

(Phù Ninh)-5 năm qua, BCH Đảng bộ Huyện Phù Ninh đã đoàn kết, nhất trí, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2920. Trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tạo đột phá trong công tác xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy Phù Ninh đã luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ  cấp huyện đến các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện đã thực hiện luân chuyển, điều động đối với 15 lượt cán bộ, lãnh đạo ở các phòng, ban, cơ quan của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, lựa chọn, sắp xếp, bố trí  cán bộ hợp lý, nên ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được điều động, luân chuyển sang chức vụ mới đã nhanh chóng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, tích cực lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời nắm bắt tình hình tại xã, thị trấn và đưa ra nhiều ý tưởng, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề; tham mưu, đề xuất với huyện nhiều ý tưởng mới, hiệu quả trong: Xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, xây dựng trường chuẩn quốc gia, hạ tầng giao thông, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đồng chí Lê Thành Sơn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phong Châu- H. Phù Ninh, cho biết: “Ngay sau khi được điều động luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thị trấn Phong Châu, tôi cùng tập thể chỉ đạo thành công đại hội Đảng bộ, ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện 2 khâu đột phá về cải cách hành chính, đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng Thị trấn Phong Châu ngày càng giàu đẹp văn minh...”

            Ông Phạm Bá Lập - Khu Đường Nam - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh cho biết thêm: “Tôi thấy chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ của huyện rất là đúng, chính xác. Phân công các đồng chí có năng lực về những điểm nóng, sau khi về các đồng chí công tác rất tốt, làm đổi thay quê hương, chúng tôi rất phấn khởi...”

 

          Hiện nay, Đảng bộ huyện Phù Ninh hiện có 38 chi, đảng bộ trực thuộc, với 7.276 Đảng viên đang sinh hoạt tại  229 chi bộ trực thuộc. Cùng với nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Phù Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện. Để tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thời gian qua, Huyện ủy Phù Ninh đã sắp xếp, sáp nhập, tinh giảm được 104 chi bộ và 4 chi, đảng bộ trực thuộc huyện, đồng thời chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 83,76%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 88,3%. Đồng chí Nguyễn Đức Tấn- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh cho biết: Trong thời gian qua, Huyện ủy Phù Ninh đã có nhiều giải pháp để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng: Huyện ủy đã có quyết định phân công cấp ủy huyện theo dõi và trực tiếp tham gia sinh hoạt tại chi, đảng bộ cơ sở mỗi tháng ít nhất 1 lần và có báo cáo kết quả về Huyện ủy; Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc về noi gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, cơ sở; Huyện ủy tổ chức điều động luân chuyển cán bộ trong toàn huyện theo 2 chiều từ huyện đến cơ sở và ngược lại, luân chuyển cán bộ các xã trong huyện; đặc biệt Huyện ủy đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt những vấn đề tồn tại, hạn chế  yếu kém trong những năm qua trên địa bàn huyện, nhất là tồn tại về vấn đề đất đai, tài chính và ngân sách. Thời gian tới Thường trực Huyện ủy sẽ có những chỉ đạo để nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng ở cơ sở như: quan tâm công tác kết nạp đảng viên nhưng không chạy theo số lượng, tránh tình trạng đảng viên chưa hết thời kỳ dự bị đã phải xóa tên, tiếp tục lấy Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để soi rọi, học tập, kiểm điểm  và nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên".


          Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh toàn diện, thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cụ thể hóa, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ, tình hình chính trị, đặc điểm của từng địa phương đơn vị, tập trung thực hiện 2 khâu đột phá "Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng", xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.
Một số hình ảnh:
 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện