PHÙ NINH: TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ HỖ TRỢ PHÒNG NGỪA CHIA SẺ RỦI RO TỪ QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022
  • Cập nhật: 20/06/2022
  • Lượt xem: 561 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 19/6/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Phù Ninh tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về an toàn lao động và hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022. Dự lớp tập huấn có đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện và các đại biểu tham gia tập huấn.


Lớp tập huấn chính sách pháp luật về an toàn lao động và hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2022 diễn ra trong 1 ngày, có sự tham gia của 60 đại biểu là người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn lao động chuyên trách/ bán chuyên trách, người làm công tác công đoàn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn và trao đổi, thảo luận thực hiện các nội dung về hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Công tác an toàn, vệ sinh lao động; chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, các đại biểu tham gia tập huấn đã trao đổi và được giải đáp những vướng mắc, khắc phục khó khăn, trong quá trình thực hiện chính sách.


Qua đó góp phần trang bị kiến thức cần thiết về chính sách pháp luật về an toàn lao động, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn lao động, từ đó giảm tần suất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động yên tâm sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn./.

Hà Linh (TT VH-TT-DL và Truyền thông) - Ảnh: Ngọc Hải