PHÙ NINH HOÀN THÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ
  • Cập nhật: 29/05/2020
  • Lượt xem: 9492 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Phù Ninh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, trong đó có 2 đại hội tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư ngay tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Tiên Phú được BTV huyện ủy Phù Ninh chọn là đơn vị chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Điểm nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ huyện Phù Ninh có 38 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, 21 chi, đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trên địa bàn. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, Huyện ủy viên theo dõi cơ sở và thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội.BTV Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Tiên Phú tổ chức Đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp dự và  chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Báo cáo chính trị chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết các chi, đảng bộ đều xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch đúng nguyên tắc điều lệ Đảng, hướng dẫn cấp trên nhưng vẫn linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng Đảng bộ. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. 100% đại biểu dự đại hội đều đảm bảo tư cách đại biểu dự đại hội,100% đại hội các chi, đảng bộ bầu đủ số lượng ủy viên BCH, BTV, các chức danh chủ chốt như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đều được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức ĐảngCông tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng và sát với tình hình thực tiễn của từng chi, đảng bộ. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra về chính trị nội bộ đối với cán bộ tái cử và trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa mới những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định. Qua đại hội đã lựa chọn được những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm để lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp; sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành; sự cố gắng, nỗ lực của các chi Đảng bộ cơ sở, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và tính xây dựng cao của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Phù Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Phú Cường- Đài truyền thanh huyện