PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN PHÙ NINH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2020
  • Cập nhật: 13/01/2020
  • Lượt xem: 5003 lượt xem

( Phù Ninh)-Ngày 13.1.2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thông tin năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa, thông tin của huyện, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2019, ngành Văn hóa - Thông tin huyện Phù Ninh tập trung thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của huyện; Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, quản lý lễ hội, công nghệ thông tin, viễn thông, báo chí, xuất bản và kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, Internet, cơ sở lưu trú du lịch nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...Năm 2019, toàn huyện có 194/194 Khu dân cư có nhà văn hóa, 91% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, 89% khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa, 18/18 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, có 9 mô hình phòng chống bạo lực gia đình, toàn huyện có 99 Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc với trên 3.000 hội viên, 105 CLB Thể dục thể thao (tăng 5 câu lạc bộ so với năm 2018), thuê bao Internet đạt 40 thuê bao/100 dân; Đã chỉ đạo 100% số xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc, trang trí tại công sở, khu dân cư và các hộ gia đình vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn; Tổ chức kiểm tra 44 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quản lý tốt các điểm dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, karaoke trên địa bàn, nhắc nhở chủ dịch vụ thực hiện nghiêm nội quy trong kinh doanh; Tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, triển khai ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử; Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương, chỉ đạo các xã, thị trấn có các lễ hội truyền thống tổ chức theo đúng quy chế lễ hội, đảm bảo trang nghiêm và thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, mừng thọ...Tham mưu, điều chỉnh Đề án "Đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội chọi Trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh" trình các cấp có thẩm quyền xem xét để lễ hội chọi Trâu tiếp tục được tổ chức vào năm 2020 và những năm tiếp theo...Với những kết quả đó, năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phù Ninh được Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sở Thông tin và truyền thông đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể xã Gia Thanh và 2 cá nhân được Sở Thông tin và truyền thông khen thưởng.


         

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện