Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
  • Cập nhật: 25/08/2021
  • Lượt xem: 1315 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-25-08-2021_nq 46.pdf

Ban Biên tập