KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ NINH LẦN THỨ XXIX NHIỆM KỲ 2020 – 2025
  • Cập nhật: 04/08/2020
  • Lượt xem: 7657 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 4.8.2020, Đảng bộ huyện Phù Ninh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có các đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành TWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Khai, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ, đồng chí Vi Mạnh Hùng, TUV, PCT HĐND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 238 Đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 7.200 Đảng viên trong Đảng bộ của 38 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo, điều hành, giúp đỡ của UBND tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, đặc biệt cùng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm và những chủ trương, giải pháp đúng đắn, BTV Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được tăng cường. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, 38/38 chi, Đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng Ủy viên BCH và các chức danh chủ chốt theo đúng sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện đầy đủ chặt chẽ 5 bước của quy trình nhân sự, phát động và đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích, xây dựng các công trình chào mừng Đại hội…

   

 Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết; khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề raTốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016 – 2020 ước đạt 8,75% (nhiệm kỳ trước đạt 7%); Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 22,5 triệu đồng so với năm 2015. Các khu vực kinh tế, các ngành kinh tế đều có bước phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 920 tỷ đồng (tăng bình quân hàng năm 10,8%). tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, hộ cận nghèo 1,55%. 100% các trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khâu đột phá về cải cách hành chính Nhà nước của huyện được quan tâm chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy công quyền của huyện đạt trên 80%. Khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm chỉ đạo. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện đạt 8.435 tỷ đồng; tỷ lệ đường giao thông nông thôn cứng hóa ước đạt 72,5%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động được sự vào cuộc của nhân dân. Đến nay huyện đã có 13 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, tăng 5 xã so với mục tiêu Nghị quyết. Khâu đột phá về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt kết quả khá. Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: công tác chính trị tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. 


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, phát huy truyền thống huyện Anh hùng  nỗ lực, cố gắng đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đã đạt 24/27 chỉ tiêu Nghị quyết, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện trong nhiệm kỳ qua. 

Với chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường Xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện nông thôn mới". Bước vào nhiệm kỳ mới với những thời cơ, thách thức mới, huyện Phù Ninh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, sớm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, trong đó, huyện cần tập trung phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị tăng cao và phát triển bền vững, ưu tiên đầu tư xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn…

 


Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Phù Ninh tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội. Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, nhất là kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; hạ tầng điện, nước, hạ tầng các cụm công nghiệp Phú Gia, Tử Đà- An Đạo; phát triển thương mại dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời, cần tiếp tục chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân dân  thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid -19; không được lơ là chủ quan mà phải chủ động bám sát diễn biến của dịch bệnh, quán triệt phương châm “ chống dịch như chống giặc”, “4 tại chỗ”; rà soát, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi nguồn lực để chống dịch, nhất là tình huống dịch xuất hiện trên địa bàn…


Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo huyện cần tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; đẩy mạnh thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân...

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã tặng Đảng bộ huyện Phù Ninh lẵng hoa tươi thắm với mong muốn đảng bộ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh; đưa huyện phát triển toàn diện, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.


Đồng chí Bùi Minh Châu-Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm với BCH Đảng bộ huyện khóa XXIX

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Đại hội đã tổ chức bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần công khai, đoàn kết, dân chủ, đổi mới phát triển, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu trúng cử đạt từ 94 đến 100%.

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình Đại hội

Một số hình ảnh:


Phú Cường - Quang Thái - Hà Linh- Đài TT