Kết quả kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 20/08/2021
  • Lượt xem: 1695 lượt xem

(Phù Ninh)- BBT cổng TTĐT huyện xin trân trọng giới thiệu đến độc giả và nhân dân kết quả kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XXIII được tổ chức vào ngày 16/8/2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhưng với tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan, kỳ họp đã hoàn thành đảm bảo nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tập trung phân tích và làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021; thông qua 7 nội dung chuyên đề, đồng thời xem xét các báo cáo thường kỳ của UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng, thảo luận và quyết định thông qua 11 nghị quyết quan trọng.

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

A. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

1. Về Kinh tế

1.1. Sản xuất nông lâm, thuỷ sản, xây dựng nông thôn mới.

Năng suất cây lúa tăng 2%, năng suất cây ngô tăng 3,7%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.487 tấn, tăng 2,5% (so với cùng kỳ). hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản diễn ra bình thường. Đưa sản phẩm Hồng không hạt Gia Thanh, Cá thính Tử Đà là sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Xây dựng, ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Tập trung chỉ đạo các xã An Đạo, Bảo Thanh, Trạm Thản đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

1.2. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

Sản xuất CN-TTCN nhìn chung duy trì được sự ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) trên địa bàn ước đạt 5.358.673 triệu đồng, tăng 22,3%, sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm đã thu hút thêm 05 dự án mới và 02 dự án điều chỉnh, tổng vốn đầu tư 171,2 tỷ đồng.

1.3. Thương mại, dịch vụ.

Nhìn chung hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn được duy trì ổn định,  tuy nhiên dịch bệnh Covid – 19 có diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới hoạt động mua sắm, chi tiêu của người dân và tình hình kinh doanh của một số ngành dịch vụ.

1.4. Về đầu tư phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình như: đường giao thông, trường học. Phối hợp thực hiện các dự án do Trung ương, tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn như đường Cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, các tuyến đường tỉnh 323D, 323G. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 615.000 triệu đồng, đạt 41% KH năm, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn từ NSNN đạt 57%.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; xây dựng Đề án Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021 – 2025.

1.5. Về tài chính, điều hành ngân sách Nhà nước.

Tăng cường công tác thu ngân sách, một số khoản thu đạt kết quả tốt như: thu thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ, thu từ các DNNN do Trung ương quản lý, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 202.685 triệu đồng, đạt 130% kế hoạch. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán, thực hiện tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối ngân sách.

1.6. Quản lý tài nguyên và môi trường.

Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Ninh. Quyết liệt giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn theo các kết luận của tỉnh và của huyện (kết luận 151, kết luận 147 và kết luận 83), tập trung giải quyết các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, chú trọng công tác cấp giấy chứng nhận và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 5.565 hồ sơ (bằng 211% so với cùng kỳ).

Phối hợp với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm: đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường Âu Cơ, đường tỉnh 323D, Xây dựng công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng Phú Thọ giai đoạn II và phần mở rộng, các dự án điện mạch vòng, cụm công nghiệp Phú Gia

1.7. Công tác khoa học công nghệ.

Tổ chức thẩm định, xét duyệt công nhận cho 249 sáng kiến của các tác giả, đồng tác giả. Đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn. Công bố, phổ biến rộng rãi thương hiệu sản phẩm cá thính Tử Đà. Có 02 dự án được chọn là dự án đại diện của tỉnh Phú Thọ tham gia Cuộc thi KHKT cấp quốc gia. Công tác khuyến nông được quan tâm, tổ chức 08 hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho 720 l­ượt cán bộ khuyến nông và hộ nông dân. Xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới, bước đầu cho kết quả tốt, có tiềm năng nhân ra diện rộng.

2. Về văn hoá - xã hội.

2.1 Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sớm hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2020-2021 phù hợp trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn. Tích cực chỉ đạo huy động các nguồn lực trong xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Văn hoá thông tin – thể thao, truyền thanh.

Tăng thời lượng phát sóng truyền thanh, đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, sinh động về chào mừng Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo trang nghiêm, thành kính, an toàn, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

2.3 Công tác y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình và trẻ em.

Duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên tại các cơ sở y tế. Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ban hành các kế hoạch, phương án đảm bảo y tế, phòng chống Covid, an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông về dân số và phát triển. Duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động các câu lạc bộ dân số và phát triển ở cộng đồng.

2.4. Công tác chính sách xã hội và giải quyết việc làm.

Tình hình xuất khẩu lao động tiếp tục chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, có 56 lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài, đạt 25,4% so với kế hoạch năm. Phối hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm, các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm cho 572 lao động, đạt 52% kế hoạch năm, bằng 70,4% so với cùng kỳ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội và công tác xã hội khác.

3. Công tác quốc phòng và an ninh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn duy trì ổn định; nghiêm túc thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn, an ninh trước, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lễ ra quân huấn luyện năm 2021 bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ. Tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ huyện Phù Ninh năm 2021.

Lực lượng công an đã chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tích cực triển khai việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân trên địa bàn huyện

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác tư pháp và thi hành án dân sự

Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ban tiếp công dân hoạt động hiệu quả. Do dịch bệnh Covid bùng phát trở lại trong cộng đồng, từ tháng 5/2021, UBND huyện tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng thực hiện theo quy định. Tỉ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 86,6%.

5. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Rà soát, ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau bầu cử. Xây dựng Kế hoạch thực hiện khâu đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025. Các hoạt động của các tôn giáo diễn ra thuần túy, bình thường.

B. Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời thu hút thêm doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú Gia, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, thực hiện xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã, thị trấn. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chi theo dự toán, tiết kiệm chi đảm bảo hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển. Quản lý tốt lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường.Thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức khai giảng, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Tiếp tục chỉ đạo các trường duy trì và xây dựng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. VỀ CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

Tại kỳ họp này, HĐND huyện xem xét, thông qua 11 nghị quyết, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh được giữ vững.

2. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Phù Ninh, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, giai đoạn 2021-2025.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tư duy khoa học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, năng lực quản lý điều hành, năng động, sáng tạo, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

3. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Phấn đấu trong giai đoạn 2021- 2025, xây dựng mới 03 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2025 toàn huyện 60/60 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể:

- Xây dựng mới 03 trường đạt chuẩn quốc gia: MN Liên Hoa, MN Tiên Phú, MN Liên Cơ Phong Châu.

4. Nghị quyết của HĐND huyện về  Đề án Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025.

  Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên cơ sở thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch, chú trọng công tác kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư (đặc biệt chú trọng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025). Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, xác định dự án ưu tiên đầu tư; thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để đảm bảo tiến độ của dự án.

Tập trung đầu tư cơ bản hoàn thiện mạng lưới giao thông phù hợp với quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện; cải tạo, nâng cấp, hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp (chú trọng giao thông nội đồng kết hợp kênh mương thủy lợi), xây dựng các công trình cung cấp nước sạch, y tế, giáo dục, văn hóa, thương mại, dịch vụ; hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Quy hoạch, xây dựng hạ tầng thị trấn Phong Châu và phát triển hạ tầng các khu dân cư đô thị.

5. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp, dịch vụ, trở thành động lực của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát triển bền vững, toàn diện kinh tế - xã hội - môi trường, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

6. Nghị quyết của HĐND huyện về Quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu.

- Xác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện.

  - Làm căn cứ pháp lý cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

  - Thực hiện đầu tư triển khai các dự án, công trình, thúc đẩy sự phát triển của các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hoá, y tế, giáo dục... đảm bảo an ninh, quốc phòng; khai thác nguồn vốn và điều tiết các lợi ích từ đất; khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết các nhu cầu về nhà ở, đất ở đảm bảo đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, an sinh xã hội.

  - Đưa công tác quản lý, sử dụng đất của các cấp, các ngành và của mọi tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện vào thực hiện theo đúng pháp luật.

- Làm cơ sở để quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái nhằm sử dụng đất có hiệu quả và phát triển bền vững.

7. Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021 – 2025.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng về thể lực, trí lực, tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo ra lực lượng lao động có sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, phong cách làm việc khoa học, có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao; xây dựng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn; phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Căn cứ yêu cầu phát triển, tập trung ưu tiên phát triển nhân lực các ngành sản phẩm có lợi thế và là thế mạnh của huyện.

8. Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026: Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9. Nghị quyết Về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2021-2026: Phân cấp cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách huyện, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp thuộc cấp huyện quản lý, trừ dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; riêng đối với dự án hạ tầng giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thực hiện phân cấp cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019.

III. VỀ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH, CHẤT VẤN

Qua thảo luận Tổ trước kỳ họp đã có 09 ý kiến thảo luận, 04 báo cáo giải trình của các cơ quan, đơn vị, trong đó 02 ý kiến thảo luận tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, vào cuộc của cấp ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, các phòng, ban, ngành trong thời gian qua.

          Trên đây là đề cương kết quả chủ yếu kỳ họp thứ Hai của HĐND huyện. Tùy khu vực hoặc đối tượng cử tri, đại biểu HĐND huyện lựa chọn và chuẩn bị thêm những nội dung, số liệu chi tiết, cụ thể để thông tin, tuyên truyền tới cử tri.

 

 

 

Ban Biên tập