Huyện ủy Phù Ninh họp Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 18/06/2020
  • Lượt xem: 9765 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 19/6/2020, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện . Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên- Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lưu Quang Huy –Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên của tiểu ban và các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ phục vụ Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số tổ trong Tiểu ban tổ chức - phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này các Tiểu ban đã cơ bản hoàn thiện các nội dung, kịch bản công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội như: công tác tuyên truyền trang trí khánh tiết; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế; công tác lễ tân, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ đại biểu dự đại hội; công tác hậu cần; công tác tài chính phục vụ đại hội. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội. Các đại biểu dự đều thống nhất với Kế hoạch nội dung đã đề ra.


Đồng chí Nguyễn Đức Tấn- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- trưởng Tiểu ban kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Tấn - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện- trưởng Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, đề nghị các thành viên Tiểu ban phải bám sát kế hoạch Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị làm tốt công tác phục vụ Đại hội; UBND huyện đôn đốc sớm hoàn thiện Trung tâm Hội nghị huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thi đua lao động sản xuất, khắc phục  khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội. Khối tuyên truyền của huyện tăng cường, làm tốt công tác tuyên truyền trực quan sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh, huyện để các tầng lớp nhân dân nhìn nhận đúng và tự hào về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước.... Các đơn vị phục vụ Đại hội trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ có nội dung phát sinh cần sớm báo cáo BTV Huyện ủy, BTC Đại hội cho ý kiến chỉ đạo để công tác tổ chức và phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện được chu đáo, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh:

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện