HUYỆN ỦY PHÙ NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
  • Cập nhật: 10/01/2020
  • Lượt xem: 5041 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng nay 10/1/2020, Huyện uỷ Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Phú Thọ các đồng chí trong Ban chấp hành Huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các tập thể được khen thưởng năm 2019

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị


Năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Phù Ninh đã có những bước phát triển vững chắc, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội ổn định và giữ vững. Các chỉ tiêu năm 2019 hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 8,47%, cơ cấu các ngành kinh tế có bước chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch, tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.952 tỷ đồng, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn huyện (không tính đường huyện và đường tỉnh) được cứng hóa đạt 70,43%, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Lệ Mỹ, Trị Quận, Tử Đà, Vĩnh Phú, 5 trường học đạt chuẩn quốc gia, giải quyết việc làm cho hơn 1.720 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 86,01%, giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong công tác xây dựng đảng, đã kết nạp được 150 Đảng viên mới, có 85,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 84,2% chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, công tác giám sát thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm. Đã tiến hành giám sát đối với 3 đảng viên và 260 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 2 đảng viên và 11 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Công tác Dân vận đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất, vướng mắc phát sinh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 4/11/2019 của Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đến năm 2020”. Năm 2019, huyện Phù Ninh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh quốc phòng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá về cải cách hành chính, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; chú trọng thu hút đầu tư vào địa bàn, lồng ghép sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước; chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các lĩnh vực xã hội, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp, nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân dịp này, Huyện uỷ Phù Ninh đã tặng giấy khen cho 35 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 là Đảng bộ xã Tiên Phú, Đảng bộ xã Trị Quận, Đảng bộ xã Tử Đà, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ cơ quan Dân Đảng và Đảng bộ cơ quan UBND huyện.

Một số hình ảnh 

Quang Thái - Hà Linh (Đài TT)