Họp Tổ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  • Cập nhật: 12/06/2020
  • Lượt xem: 5965 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 12/6/2020, Tổ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp đánh giá kết quả công tác tuyên truyền đã đạt được trong thời gian vừa qua và triển khai tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Đồng chí Trịnh Đức Lai – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí là thành viên tổ tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và lãnh đạo Đài truyền thanh huyện được mời tham dự.

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan trong khối tuyên truyền của huyện nói chung, tổ tuyên truyền trước trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện nói riêng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền trên tất cả các hình thức như tuyên truyền trực quan, pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng như trên sóng Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ, Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, huyện Phù Ninh, hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở về kế hoạch Đại hội Đảng các cấp trong đó tuyên truyền đậm nét công tác triển khai, tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

     

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác tuyên truyền trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; trang trí khánh tiết  phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Đức Lai - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, tổ trưởng tổ tuyên truyền đã đánh giá cao sự chủ động của Tổ Tuyên truyền trong tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền sớm trong đó có phân chia thành từng giai đoạn, lộ trình cụ thể, hình thức tuyên truyền  và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy. Đồng chí đề nghị Tổ tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ và tổ chức triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; trang trí khánh tiết  phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX theo sự phân công của BTC Đại hội: Phòng Văn hóa thông tin huyện tham mưu xây dựng đề cương và tổ chức trưng bày các hình ảnh đẹp về con người, cảnh vật đẹp huyện Phù Ninh, những thành tựu qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực quan; Trung tâm văn hóa - thể thao và du lịch huyện chủ động xây dựng các phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT, trang trí khánh tiết trong và ngoài hội trường...theo chỉ đạo của BTC Đại hội; Đài truyền thanh tiếp tục tăng cường thời gian, thời lượng tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015- 2020 và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện và cộng tác tin bài với Đài PT & TH Phú Thọ, Báo Phú Thọ....Đồng chí PCT UBND huyện cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đảng bộ hội huyện lần thứ XXIX.


Anh Thư- Đài TT huyện