HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 25 KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020.
  • Cập nhật: 15/06/2020
  • Lượt xem: 9822 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng nay 15.6.2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Huyện ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 25, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai phương hướng xây dựng nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí PCT UBND huyện; Đại diện các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện và các đồng chí Ủy viên UBKT, Ban tổ chức Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày báo cáo đánh giá kết quả Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó: Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Phù Ninh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến hết ngày 28.5.2020, 38 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó 17 đảng bộ xã, thị trấn, 21 chi, đảng bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và đã chỉ đạo đại hội cơ sở hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch, trong đó có 2 đại hội tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư ngay tại đại hội. Xác định thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội, thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, giúp đỡ các chi, đảng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội. Nhìn chung, quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. 100% đại biểu dự đại hội đều đảm bảo tư cách đại biểu dự đại hội, 100% đại hội các chi, đảng bộ bầu đủ số lượng ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt như: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đều được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Tổng số các đồng chí cấp ủy khóa mới là 371 đồng chí, trong đó:  tái cử 233 đồng chiếm 62,9%( giảm 2,34% so với khóa trước); Mới tham gia 138 đồng chí; Là nữ 122 đồng chí, tuổi trẻ dưới 35 tuổi có 51 đồng chí. Về trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học và trên Đại học có 327 đồng chí chiếm 88,2% ( tăng 16,2% so với khóa trước), trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 32 đồng chí, trung cấp LLCT 320 đồng chí.


          Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua tờ trình về đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được bầu là 39 đồng chí, trong đó khối Đảng 12 đồng chí, khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 05 Đ/c; Khối chính quyền 15 Đ/c, Khối Nội chính 04 Đ/c và Khối xã, thị trấn 03 Đ/c. Số lượng Ủy viên BTV Huyện ủy là 13 đồng chí; Ủy viên UBKT Huyện ủy gồm 07 đồng chí.


          Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ nhất trí thông qua đề án đạt 100%


 Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đồng chí ủy viên BTV, Ủy viên BCH, các tổ công tác phục vụ Đại hội trong công tác chỉ đạo thành công đại hội cấp cơ sở. Phù Ninh là 1 trong 3 địa phương hoàn thành sớm nhất đại hội cấp cơ sở đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định được BTV Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao... Đồng thời đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện trong thời gian tới cần thường xuyên, sát sao chỉ đạo các chi, đảng bộ mà mình phụ trách triển khai thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của địa phương, đơn vị thành chương trình, kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội; Chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá đã xác định; Về đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí yêu cầu phương án nhân sự khóa mới phải gồm các đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, có năng lực, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm./.

Một số hình ảnh Hội nghị:


Đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị    

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh